Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000162924
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
CCHC_BỘ TNMT
hệ thống thông tin môi trường
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
dvcongVPĐK
Trang nhất
T.4, 26/04/17 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tới thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 28/2/2017, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã làm việc với Sở Tài nguyên...
Tin mới
  Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016
  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa và một số vấn đề về giao tiếp.
  Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Quý II năm 2017.
  Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH Trung Ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
  Triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.
Tin tức hoạt động  

Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016

[21.04.2017 10:14]
Thực hiện Công văn số 1170/BTNMT-PC ngày 16/3/2017 về việc thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ban hành năm 2016.Xem tiếp...
 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa và một số vấn đề về giao tiếp.
 Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH Trung Ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
 Triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.

Cải cách hành chính  

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Quý II năm 2017.

[20.04.2017 16:16]
Ngày 14/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính quý II năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:Xem tiếp...
 Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 và công bố chỉ số hài lòng năm 2016.
 Thống kê những kết quả đạt được về giải quyết các thủ tục hành chính trong tháng 3 và Quý I/2017
 UBND tỉnh ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Tài nguyên đất  

Thông báo thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 về việc hủy GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Dịch vụ NH NN&PTNT VN

[23.02.2017 08:02]
Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 293551, số vào sổ GCN: CT-01069 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/12/2011 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.Xem tiếp...
 Thông báo thực hiện Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ Công Ty Liên doanh Bia Rồng Vàng
 Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.
 Triển khai Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

Đo đạc và Bản đồ  

Kết luận của Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[23.02.2017 07:30]
Ngày 07/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4015/STNMT-DĐBĐ&VT về việc kết luận của Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...
 Trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất tại tỉnh Khánh Hòa.
 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2015.
 Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 – Dự án VLAP.

Môi trường  

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 02/2017

[05.04.2017 16:44]
Ngày 27/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 67/TB-STNMT về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 02/2017.Xem tiếp...
 Công khai thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) từ năm 2007 đến ngày 10/3/2017 tại Khánh Hòa
 Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường, hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017
 Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 phê duyệt “ Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

Tài nguyên nước  

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Tài nguyên nước năm 2015.

[18.09.2015 08:21]
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước năm 2015, ngày 11/9/2015 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực tài nguyên nước do Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến chủ trì. Tham dự Hội nghị có các Lãnh đạo và đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.Xem tiếp...
 Kỷ niệm Ngày Nước, Ngày Khí tượng thế giới 2015 và Hội nghị phổ biến pháp luật về tài nguyên nước.
 Hội thảo góp ý Dự thảo lần 3 - Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
 Hoàn thành cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Khí tượng - Thủy văn  

Triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn.

[23.02.2017 07:29]
Ngày 04/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5067/BTNMT-KTTVBĐKH về việc triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn.Xem tiếp...
 Quy định của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng các lĩnh vực và địa phương ven biển.
 Triển khai thực hiện Quy chế báo bão, lũ của Thủ tướng Chính phủ

Địa chất - Khoáng sản  

Thông báo về việc nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Vạn Thịnh Phát, đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại núi Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên K

[03.04.2017 08:44]
Ngày 16/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Vạn Thịnh Phát, đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại núi Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh.Xem tiếp...
 Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại sông Cái, xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh.
 Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh
 Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh

Tài nguyên Biển và Đảo  

UBND Tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Biển- Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

[13.04.2017 16:24]
Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực Biển – Hải đảo gồm 05 thủ tục hành chính (TTHC):Xem tiếp...
 Quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017
 Kiểm tra hiện trạng rừng ngập mặn tại thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, Vạn Ninh.

Khoa học - Công nghệ  

Triển khai thực hiện Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

[15.02.2017 08:15]
Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.Xem tiếp...
 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử công vụ tỉnh trên các trình duyệt web thông dụng.
 Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015.

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt