Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000351571
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Hãy nộp hồ sơ điện tử
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Trang nhất
T.5, 24/08/17 
Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.
Ngày 10/8/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung...
Tin tức hoạt động  

Tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

[23.08.2017 14:49]
Để giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) theo đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017 vào ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2017.Xem tiếp...
 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ tại Khánh Hòa
 Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.
 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

Cải cách hành chính  

Tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

[23.08.2017 15:01]
Ngày 15/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 1398/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.Xem tiếp...
 UBND tỉnh ban hành Quyết định Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ngành, địa phương năm 2017
 UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
 Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2017.

Tài nguyên đất  

Nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-HDND ngày 06/7/2017 được thông qua về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối ( 2016-2020) tại Khánh Hòa

[03.08.2017 07:28]
Ngày 06/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 4 đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 05 năm kỳ cuối ( 2016-2020) của tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...
 Báo cáo bổ sung về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI
 Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận quyền sử dụng đ
 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá đất dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đo đạc và Bản đồ  

Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

[27.06.2017 16:37]
Thực hiện Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.Xem tiếp...
 Thông tin danh sách các Đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại Khánh Hòa
 Kết luận của Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 Trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất tại tỉnh Khánh Hòa.

Môi trường  

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 7/2017

[23.08.2017 15:00]
Ngày 16/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 246/TB-STNMT về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 7/2017.Xem tiếp...
 Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường tổ chức lớp đào tạo cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ Môi trường
 Thông báo nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014, 2015 và 2016 (lần 2).
 Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 6/2017

Tài nguyên nước  

Thực hiện Thông tư về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

[04.08.2017 16:47]
Ngày 25/7/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT (Thông tư 16) quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.Xem tiếp...
 Thực hiện Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Tài nguyên nước năm 2015.
 Kỷ niệm Ngày Nước, Ngày Khí tượng thế giới 2015 và Hội nghị phổ biến pháp luật về tài nguyên nước.

Khí tượng - Thủy văn  

Triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn.

[23.02.2017 07:29]
Ngày 04/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5067/BTNMT-KTTVBĐKH về việc triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn.Xem tiếp...
 Quy định của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng các lĩnh vực và địa phương ven biển.
 Triển khai thực hiện Quy chế báo bão, lũ của Thủ tướng Chính phủ

Địa chất - Khoáng sản  

Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực Khoáng sản

[14.07.2017 16:06]
Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực Khoáng sản gồm 15 TTHC thay thế 15 TTHC được công bố tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa :Xem tiếp...
 Công khai Thông tin hồ sơ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 Thông báo về việc nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Vạn Thịnh Phát, đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại núi Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên K
 Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại sông Cái, xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh.

Tài nguyên Biển và Đảo  

Đại hội Công đoàn CSTV Chi cục Biển và Hải đảo lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

[23.08.2017 14:53]
Căn cứ vào điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 17/HD-CĐCS ngày 05/7/2017 của CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc hướng dẫn Tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 – 2022, ngày 18/8/2017 Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức Đại hội công đoàn CSTV lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Bùi Minh Sơn – Đại diện Ban thường vụ CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường và Cấp ủy Chi bộ Khối Văn phòng Sở.Xem tiếp...
 Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”, năm 2017.
 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân tại Khánh Hòa năm 2017
 Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về biển và hải đảo

Khoa học - Công nghệ  

Triển khai thực hiện Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

[15.02.2017 08:15]
Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.Xem tiếp...
 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử công vụ tỉnh trên các trình duyệt web thông dụng.
 Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015.

Thông tin Dự án đầu tư - Mua sắm  

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

[04.05.2017 15:12]
Thông tin dự án:Xem tiếp...

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Bản tin điện tử
Tự độngTELEXVNITắt