Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Hỏi-Đáp
Cn, 24/09/17 
Gửi câu hỏi của bạnGửi câu hỏi của bạn
[ ... ]

Hiện có tổng số 590 câu hỏi đã được trả lời trong hệ thống

 ▪ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê (03.03.2008 10:23)
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê có quyền và nghĩa vụ gì?
 ▪ Hợp tác xã bị giải thể, phá sản (03.03.2008 10:17)
Hợp tác xã bị giải thể, phá sản thì QSDĐ được xử lý như thế nào?
 ▪ Doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất của hộ gia đình, cá nhân nay chuyển thành doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (03.03.2008 10:15)
Doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất của hộ gia đình, cá nhân nay chuyển thành doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài có quyền gì
 ▪ Doanh nghiệp là pháp nhân mới được hình thành do góp vốn bằng QSDĐ có quyền và nghĩa vụ (03.03.2008 10:10)
Doanh nghiệp là pháp nhân mới được hình thành do góp vốn bằng QSDĐ có quyền và nghĩa vụ gì?
 ▪ Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDĐ có quyền và nghĩa vụ (03.03.2008 10:08)
Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDĐ có quyền và nghĩa vụ gì?
 ▪ Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê có quyền và nghĩa vụ (03.03.2008 10:04)
Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê có quyền và nghĩa vụ gì?
 ▪ Người sử dụng đất trong trường hợp được giao đất ở, đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh (03.03.2008 09:58)
Người sử dụng đất trong trường hợp được giao đất ở, đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận mà được miễn, giảm tiền sử dụng đẩt có quyền và nghĩa vụ gì?
 ▪ Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì (03.03.2008 09:55)
Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì?
 ▪ Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ (03.03.2008 09:52)
Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì?
 ▪ Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ có điều kiện (03.03.2008 09:50)
Trường hợp nào hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ có điều kiện?
 ▪ Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ (03.03.2008 09:47)
Trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ?
 ▪ Không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ (03.03.2008 09:38)
Trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ?
 ▪ Chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp (03.03.2008 09:34)
Trường hợp nào được chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp?
 ▪ Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê muốn nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp (03.03.2008 09:23)
Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê muốn nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp thì phải có các điều kiện gì?
 ▪ Dự án đầu tư, phương án sản xuẩt, kinh doanh phi nông nghiệp muốn nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp (03.03.2008 09:09)
Dự án đầu tư, phương án sản xuẩt, kinh doanh phi nông nghiệp muốn nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp thì phải có các điều kiện gì?
 ▪ Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển QSDĐ (03.03.2008 09:04)
Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển QSDĐ được quy định như thế nào?
 ▪ Thời hạn sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất (03.03.2008 08:52)
Thời hạn sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào?
 ▪ Loại đất sử dụng có thời hạn và thời hạn sử dụng các loại đất (03.03.2008 08:39)
Loại đất nào sử dụng có thời hạn và thời hạn sử dụng các loại đất đó là như thế nào?
 ▪ Loại đất sử dụng ổn định lâu dài (03.03.2008 08:36)
Loại đất nào thì sử dụng ổn định lâu dài?
 ▪ Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá (03.03.2008 08:33)
Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá thì QSDĐ của họ được xác định như thế nào?

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30  [sau]

Tự độngTELEXVNITắt