Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000814916
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Hỏi-Đáp
T.5, 20/09/18 
Gửi câu hỏi của bạnGửi câu hỏi của bạn
[ ... ]

Hiện có tổng số 596 câu hỏi đã được trả lời trong hệ thống

 ▪ Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế (29.02.2008 10:59)
Trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế?
 ▪ Nhà nước thu hồi đất (29.02.2008 10:55)
Nhà nước thu hồi đất trong những trường hợp nào?
 ▪ Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì không phải xin phép (29.02.2008 10:53)
Những trường hợp nào khi chuyển mục đích sử dụng đất thì không phải xin phép?
 ▪ Chuyển mục đích sử dụng đất thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (29.02.2008 10:40)
Những trường hợp nào khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền?
 ▪ Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (29.02.2008 10:36)
Đối tượng nào được lựa chọn hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê?
 ▪ Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (29.02.2008 10:07)
Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm trong những trường hợp nào?
 ▪ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (29.02.2008 10:04)
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp nào?
 ▪ Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (29.02.2008 10:02)
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp nào?
 ▪ Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (29.02.2008 09:58)
Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào?
 ▪ Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (29.02.2008 09:55)
Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ vào những nội dung gì?
 ▪ Thời hạn, địa điểm, nội dung và thời gian công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (29.02.2008 09:48)
Thời hạn, địa điểm, nội dung và thời gian công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?
 ▪ Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (29.02.2008 09:46)
Trường hợp nào thì điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?
 ▪ Thẩm quyền quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai (29.02.2008 09:41)
Thẩm quyền quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai được quy định như thế nào?
 ▪ Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai (29.02.2008 09:33)
Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thuộc về cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?
 ▪ Nội dung quản lý nhà nước đối với đất đai (27.02.2008 11:32)
Nội dung quản lý nhà nước đối với đất đai bao gồm những nội dung gì?
 ▪ Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai và điều tiết các nguồn lực từ đất đai và điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua chính sách, pháp luật đất đai (27.02.2008 11:21)
Nội dung Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai và điều tiết các nguồn lực từ đất đai và điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua chính sách, Pháp luật đất đai như thế nào?

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 28, 29, 30

Tự độngTELEXVNITắt