Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000753594
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Giới thiệu
T.6, 17/08/18 
Giới thiệu » QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA

CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/03/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính, Phòng Môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, bộ phận quản lý tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Từ cơ sở của Sở Địa chính với chức năng quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ với 05 phòng chuyên môn, 26 biên chế, 02 đơn vị sự nghiệp với lực lượng cán bộ vừa thiếu và yếu về chuyên môn, đăch biệt là thiếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.  Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa là một sở đa ngành, đa lĩnh vực có 05 phòng, 03 Chi cục và 05 đơn vị sự nghiệp với 306 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trong đó có 97 đảng viên). Tham mưu thành lập 8/9 Phòng TNMT, 8/9 Văn phòng Đăng ký QSD đất và 8/9 Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện (trừ huyện Trường Sa). Đối với các xã, phường, thị trấn đã bố trí công chức Địa chính làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đã làm tốt chức năng tham mưu UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã  quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản - địa chất, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo.

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã có những bước phát triển vượt bậc về tổ chức bộ máy, về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2005, thành lập Văn phòng Đăng ký QSD đất, năm 2007 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, năm 2009 thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường. Số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, bố trí các vị trí trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn. Hầu hết các cán bộ chủ chốt đã có trình độ đại học và trên đại học, có trình độ Cử nhân chính trị hoặc Cao cấp lý luận chính trị, toàn Sở hiện có 19 Thạc sỹ (có 05 người được đào tạo ở nước ngoài).

Số công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều có trình độ Đại học, Cao đẳng, được đào tạo căn bản và hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao. Sở đã tham mưu UBND tỉnh Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó thành lập mới Chi cục Bảo vệ môi trường trên cơ sở Phòng Môi trường; thành lập mới Chi cục Quản lý đất đai trên cơ sở Phòng Đo đạc bản đồ, Phòng Quy hoạch và Phòng Đăng ký thống kê; thành lập mới Phòng Giá đất – Bồi thường tái định cư; thành lập mới Chi cục Biển – Hải đảo, tách phòng Khoáng sản - Nước – KTTV thành Phòng Khoáng sản – Địa chất và Phòng Nước – KTTV.

Về công tác chuyên môn, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh giải quyết các lĩnh vực QLNN về đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên khoáng sản - địa chất, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, môi trường, biển và hải đảo; đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn là chủ đầu tư, thực hiện nhiều dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có Dự án “Hiện đại hóa hồ sơ địa chính Việt Nam” (dự án VLAP) có vốn đầu tư 9,13 triệu USD bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh Khánh Hòa được thực hiện trong 5 năm (2009-2013); gia hạn đến tháng 6 năm 2015.
Công tác cải cách hành chính được Sở quan tâm chỉ đạo và triển khai một cách đồng bộ. Từ năm 2005, Sở đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”. Năm 2012, Sở được UBND tỉnh chọn là một trong 5 Sở của tỉnh thí điểm thực hiện Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại, trong đó được đầu tư xây dựng phòng “một cửa” khang trang, hiện đại, trang bị hệ thống máy tra cứu thông tin, máy quét mã vạch, máy lấy số thứ tự tự động, camere theo dõi, phần mềm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ “một cửa’…Sở đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 2008 trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản – địa chất, tài nguyên nước và môi trường nên tỷ lệ giải quyết hồ sơ hàng năm đạt trên 90%, trong đó chủ yếu là sơm hẹn và đúng hẹn, những hồ sơ còn lại đều trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. Hiện nay, Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất đã xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 2008 riêng đối với 99 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng.

Sở đã xây dựng quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ trong nội bộ Sở, xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng quy chế văn hóa nơi công sở; thường xuyên động viên công chức, viên chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm việc thêm ngoài giờ để giải quyết kịp thời các yêu cầu của các tổ chức và công dân, không nhũng nhiễu, gây khó dễ cho khách đến liên hệ công tác…

Văn phòng Đăng ký QSD đất: Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005 với 09 người; nay là một đơn vị chủ lực của ngành với gần 100 lao động thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, thực hiện công tác giao dịch bảo đảm cho các tổ chức, doanh nghiệp, lập hồ sơ địa chính. Văn phòng Đăng ký QSD đất là một đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động có hiệu quả, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững chắc. Văn phòng Đăng ký QSD đất đang tập trung làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà cho các tổ chức và lập hồ sơ địa chính.

Công tác phát triển quỹ đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất mới thành lập từ năm 2007 nhưng đã làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng nhiều khu quy hoạch, dự án, khu tái định cư, khu đô thị mới như Khu dân cư Đường Đệ, khu tái định cư Vĩnh Trường, Khu dân cư Hòn Rớ 2…, đã hoàn chỉnh và bàn giao cho UBND thành phố Nha Trang hơn 4000 lô đất tái định cư; làm thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở, các khu quy hoạch nộp ngân sách nhà nước.

Trung tâm Công nghệ thông tin: Là đơn vị sự nghiệp ra đời sớm nhất, tiền thân là Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chính, đến nay Trung tâm Công nghệ thông tin đã được kiện toàn kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập 03 phòng chuyên môn và có 17 biên chế; đã làm tốt công tác tham mưu cho Sở về công nghệ thông tin; quản lý, khai thác, sử dụng các hồ sơ, tài liệu lưu trữ của ngành tài nguyên và môi trường, duy trì Trang thông tin điện tử của Sở và tổ chức xuất bản Bản tin Tài nguyên và môi trường mỗi năm 6 số.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007, Trung tâm có 3 phòng chuyên môn với 31 người, trong đó biên chế 17 người. Năm 2009, Trung tâm được UBND tỉnh đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị cho việc lấy mẫu hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Đến nay, Trung  tâm đưa các thiết bị đã được đầu vào hoạt động, từ đó, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao chất lượng quan trắc từ khâu đi lấy mẫu đến khâu phân tích mẫu. Năng lực phòng thí nghiệm của Trung tâm đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do Sở giao.

Trung tâm đã thực hiện khoan được 9 giếng khoan quan trắc nước ngầm. Hàng năm trên cơ sở số liệu quan trắc thu được định kỳ theo tháng, quý, Trung tâm đã hoàn thành báo cáo kết quả quan trắc môi trường  các quý và báo cáo thông tin môi trường các năm từ 2007 - 2013 gửi đến các cơ quan đơn vị liên quan nhằm phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước trong lĩnh vực môi trường kịp thời. Từ năm 2012, sau khi tiếp nhận Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thành phố Nha Trang, Trung tâm đã tổ chức vận hành, duy trì tốt hoạt động của trạm, báo cáo kịp thời diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực phí bắc thành phố Nha Trang.


Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt