Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Văn bản pháp quy
T.2, 25/09/17 
Văn bản pháp quy

Văn bản số số 2103/QĐ-UBND: Ban hành Quy định quản lý sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan HCNN tỉnh Khánh Hòa  (58 lần xem)
Ngày ban hành: 21/07/2017
Lĩnh vực:  Công nghệ thông tin
Thể loại:  Quyết định
Cơ quan ban hành:  UBND Tỉnh Khánh Hòa
Người ký:  Nguyễn Duy Bắc
Nội dung toàn văn:

Tải về file toàn văn tại đây:
Khuôn dạng

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
 Số 81/2017/TT-BTC Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu [09/08/2017]
 Luật số 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ [19/06/2017]
 1724/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa [15/06/2017]
 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT [14/06/2017]
 846/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 [09/06/2017]
 208/QĐ-STNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước của Sở TN&MT [08/06/2017]
 209/QĐ-STNMT Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước thuộc Sở TN&MT [08/06/2017]
 05/2017/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 [02/06/2017]
 1484/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm Thành phố Nha Trang theo mô hình Thành phố thông minh [26/05/2017]
 1168/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục CNTT và Dữ liệu TNMT [16/05/2017]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Văn bản được quan tâm
 Văn bản mới
 Lĩnh vực khác
 Địa chất - Khoáng sản
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
 Quản lý đất đai
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Môi trường
 Tài nguyên Biển và Đảo
 Khoa học và Công nghệ
 Công nghệ thông tin
 Sinh học
 Luật
 Văn bản điều hành
 Văn bản liên quan khác
 Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa
 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 kế hoạch
 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc
 Tỉnh Ủy Khánh Hòa
 Cục Thuế
 Bộ Kế hoạch Đầu tư
Tự độngTELEXVNITắt