Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Văn bản pháp quy
Cn, 24/09/17 
Văn bản pháp quy

 Số 14/2017/QĐ-UBND - Quy định về bồi thường hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [14/09/2017]
 Số 2721/QĐ-UBND - Ban hành Quy chế gq TTHC về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông [13/09/2017]
 Số 2653/QĐ-UBND - Ban hành Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [08/09/2017]
 số 2579/QĐ-UBND - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh [31/08/2017]
 Số 1173/QĐ-BKHĐT - V/v công bố Danh mục VB QPPL còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ KHĐT tính đến hết ngày 30/6/2017 [29/08/2017]
 2541/QĐ-UBND - V/v kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC Khánh Hòa [29/08/2017]
 2504/QĐ-UBND - Ban hành Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị, chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa [24/08/2017]
 305/QĐ-STNMT - Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của ngành TN&MT tỉnh Khánh Hòa [22/08/2017]
 304/QĐ-STNMT - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Việt nam ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở TN&MT [21/08/2017]
 2437/QĐ-UBND - Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hnahf động của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương lớn, chính sách lớn, nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế [18/08/2017]
 13/2017/QĐ-UBND - V/v Quy định mức chi sự nghiệp BVMT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [18/08/2017]
 2442/QĐ-UBND - V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2008 [18/08/2017]
 2346/QĐ-UBND - Giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2017 [14/08/2017]
 Số 282/QĐ-STNMT - V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008 [10/08/2017]
 Số 2314/QĐ-UBND - Ban hành Quy chế gq TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông [10/08/2017]
 2324/QĐ-UBND - V/v cho UBND cấp huyện xem xét gq đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin sử dụng các diện tích đất, dôi dư sau khi giải tỏa, mở đường dự án, lối đi không còn sử dụng chung [10/08/2017]
 Số 2284/QĐ-UBND - Ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [08/08/2017]
 Số 12/2017/QĐ-UBND - Ban hành Quy chế v/v báo cáo, phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [07/08/2017]
 Số 2218/QĐ-UBND - Ban hành Quy chế gq TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở TN&MT [02/08/2017]
 Số 2200/QĐ-UBND - Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của TTCP ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [01/08/2017]
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Văn bản mới

 Lĩnh vực khác
 Địa chất - Khoáng sản
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
 Quản lý đất đai
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Môi trường
 Tài nguyên Biển và Đảo
 Khoa học và Công nghệ
 Công nghệ thông tin
 Sinh học
 Luật
 Văn bản điều hành
 Văn bản liên quan khác
 Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa

 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 kế hoạch

 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc
 Tỉnh Ủy Khánh Hòa
 Cục Thuế
 Bộ Kế hoạch Đầu tư

Tự độngTELEXVNITắt