Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Văn bản pháp quy
T.2, 25/09/17 
Văn bản pháp quy

 4351/TB-CT - V/v Quy định mới về mức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện từ ngày 01/8/2017 [10/08/2017]
 Số 34/TB-BTNMT - Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội Nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Tư và các sự kiện liên quan năm 2015 [23/04/2015]
 244/VNCERT-KTHT - Về việc thông báo cung cấp tài liệu hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thông tin [12/09/2013]
 327/TB-VPCP - THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI VÀ CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ [22/08/2013]
 134/TB-BTNMT - Thông báo thể lệ liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 5, năm 2013. [20/08/2013]
 222/BTNMT-VP - Chương trình công tác năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [25/01/2011]
 301/TB-VPCP - Về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ nhất ban chỉ đạo trung ương về tổng kết thi hành luật đất đai và sửa đổi luật đất đai năm 2003 [12/11/2010]
Về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ nhất ban chỉ đạo trung ương về tổng kết thi hành luật đất đai và sửa đổi luật đất đai năm 2003
 209/TB-BTNMT - Về việc tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường [13/10/2010]
Về việc tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường
 181 /ĐC-CP - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư [23/10/2009]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Văn bản mới

 Lĩnh vực khác
 Địa chất - Khoáng sản
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
 Quản lý đất đai
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Môi trường
 Tài nguyên Biển và Đảo
 Khoa học và Công nghệ
 Công nghệ thông tin
 Sinh học
 Luật
 Văn bản điều hành
 Văn bản liên quan khác
 Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa

 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 kế hoạch

 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc
 Tỉnh Ủy Khánh Hòa
 Cục Thuế
 Bộ Kế hoạch Đầu tư

Tự độngTELEXVNITắt