Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Văn bản pháp quy
Cn, 24/09/17 
Văn bản pháp quy

 số 05/2017/TT-BNV - Sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và TT số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch CC chuyên ngành HC và việc tổ chức thi nâng ngạch CC [15/08/2017]
 Số 81/2017/TT-BTC - Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu [09/08/2017]
 Số 20/2017/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường [08/08/2017]
 Số 80/2017/TT-BTC - Hướng dẫn việc xác định giá trị QSDĐ tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi NN thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do NN giao quản lý sử dụng số tiền hỗ trợ khi NN thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất [02/08/2017]
 Số 16/2017/TT-BTNMT - Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước [25/07/2017]
 Số 15/2017/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật Lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước [21/07/2017]
 Số 14/2017/Tt-BTNMT - Quy định về định mức KT-KT đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất [20/07/2017]
 Số 72/2017/TT-BTC - Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QL dự án của các chủ đầu tư, BQL DA sử dụng vốn NSNN [17/07/2017]
 Số 14/2017/TT-BNNPTNT - Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn [05/07/2017]
 Số 11/2017/TT-BTNMT - Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường [29/06/2017]
 số 62/2017/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất [19/06/2017]
 10/2017/TT-BTNMT - Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1: 500.000, 1:1.000.000 [06/06/2017]
 08/2017/TT-BTNMT - Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám [06/06/2017]
 09/2017/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật CSDL viễn thám quốc gia [06/06/2017]
 05/2017/TT-BTNMT - Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 [02/06/2017]
 07/2017/TT-BTNMT - Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT [29/05/2017]
 06/2017/TT-BTNMT - Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm nămg khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 [24/05/2017]
  - Quy định về Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau [12/05/2017]
 02/2017/TT-BNV - Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tô chức chính trị - xã hội và hội [12/05/2017]
 Số 43/2017/TT-BTC - Quy định quản lý và sử dụng kinh sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu QG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 [12/05/2017]
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Văn bản mới

 Lĩnh vực khác
 Địa chất - Khoáng sản
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
 Quản lý đất đai
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Môi trường
 Tài nguyên Biển và Đảo
 Khoa học và Công nghệ
 Công nghệ thông tin
 Sinh học
 Luật
 Văn bản điều hành
 Văn bản liên quan khác
 Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa

 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 kế hoạch

 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc
 Tỉnh Ủy Khánh Hòa
 Cục Thuế
 Bộ Kế hoạch Đầu tư

Tự độngTELEXVNITắt