Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Văn bản pháp quy
Cn, 24/09/17 
Văn bản pháp quy

 Số 107/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã [15/09/2017]
 Số 101/2017/NĐ-CP - Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức [01/09/2017]
 97/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của CP quy định thi hành chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý VPHC [18/08/2017]
 Số 92/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC [07/08/2017]
 Số 91/2017/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng [31/07/2017]
 Số 90/2017/NĐ-CP - Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y [31/07/2017]
 Số 88/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức [27/07/2017]
 Số 88/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của CP về đánh giá và phân loại cán bộ, CC,VC [27/07/2017]
 Số 84/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ [18/07/2017]
 Số 84/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ [18/07/2017]
 Số 82/2017/NĐ-CP - Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]
 73/2017/NĐ-CP - Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT [14/06/2017]
 62/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản [16/05/2017]
 59/2017/NĐ-CP - Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen [12/05/2017]
 53/2017/NĐ-CP - Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng [08/05/2017]
 47/2017/NĐ-CP - Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang [24/04/2017]
 44/2017/NĐ-CP - Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp [14/04/2017]
 40/2017/NĐ-CO - Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối [05/04/2017]
 37/2017/NĐ-CP - Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển [04/04/2017]
 36/2017/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường [04/04/2017]
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Văn bản mới

 Lĩnh vực khác
 Địa chất - Khoáng sản
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
 Quản lý đất đai
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Môi trường
 Tài nguyên Biển và Đảo
 Khoa học và Công nghệ
 Công nghệ thông tin
 Sinh học
 Luật
 Văn bản điều hành
 Văn bản liên quan khác
 Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa

 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 kế hoạch

 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc
 Tỉnh Ủy Khánh Hòa
 Cục Thuế
 Bộ Kế hoạch Đầu tư

Tự độngTELEXVNITắt