Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử công vụ tỉnh trên các trình duyệt web thông dụng.
12.10.2016

Ngày 28/9/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1313/STTTT-CNTT về việc hướng dẫn sử dụng Thư điện tử công vụ tỉnh trên các trình duyệt web thông dụng.

Được biết, trong thời gian vừa qua, khi sử dụng các trình duyệt web thông dụng như Google Chrome (và các trình duyệt nguồn mở tương tự như Cờ-rôm, Cốc Cốc, … ), Mozilla Firefox (phiên bản 48.0.0 trở lên), Mcrosoft Edge,… để sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh, người dùng không thực hiện được chức năng gắn tập tin đính kèm. Hiện tượng Thư điện tử công vụ tỉnh không sử dụng được chức năng gắn tập tin đính kèm trên một số trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge… ) là do bản nâng cấp mới của các trình duyệt này đã ngừng hỗ trợ chức năng cho phép bật cửa số đính kèm tập tin.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã có tài liệu hướng dẫn chi tiết thực hiện chuyển đổi giao diện sử dụng khi truy cập hệ thống Thư điện tử công vụ bằng các trình duyệt web. Sau khi chuyển đổi giao diện, người dùng có thể thực hiện việc gửi thư có gắn tập tin đính kèm trên các trình duyệt web thông dụng.

Chi tiết tài liệu hướng dẫn xem tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1788

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com