Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Thông tin danh sách các Đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại Khánh Hòa
13.06.2017

Thực hiện Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó:

       - Khoản 1, Điều 9 có ghi Các tổ chức khi hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 10 Nghị định này phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
       - Điều 10. Danh mục các hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép
      1. Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình đo đạc và bản đồ.
      2. Kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
      3. Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.
      4. Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.
      5. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình.
      6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.
      7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính.
      8. Thành lập bản đồ hành chính.
      9. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính.
      10. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.
      12. Thành lập bản đồ chuyên đề ; át-lát địa lý.
      13. Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.
      14. Kiểm định các thiết bị đo đạc.
          Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đăng tải danh sách các đơn được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để các đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân có đầy đủ thông tin liên quan đến các tổ chức khi hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ trong việc ký kết các hợp đồng về hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 10 của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.
            Xem thông tin danh sách các đơn vị được cấp Giấy phép tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1934

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com