Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực Khoáng sản
14.07.2017

Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực Khoáng sản gồm 15 TTHC thay thế 15 TTHC được công bố tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa :

1. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;

2. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;

3. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản;

4. Trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

5. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

6. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

7. Giấy phép khai thác khoáng sản;

8. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;

9. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản;

10. Trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

11. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

12. Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản;

13. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

14. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

15. Đóng cửa mỏ khoáng sản.

Xem chi tiết Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1961

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com