Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

UBND tỉnh ban hành Quyết định Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ngành, địa phương năm 2017
23.08.2017

Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ngành, địa phương năm 2017.

        Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chỉ tiêu tối thiểu 30% hồ sơ  được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017 theo danh mục 16 thủ tục hành chính được giao theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa (giảm 01 thủ tục do không có trong bộ thủ tục hành chính  chuẩn hóa). Căn cứ để xác định tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017 là từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/12/2017.

        Trước đó, ngày 12/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản giao chỉ tiêu tối thiểu số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017 đối với các đơn vị thuộc Sở gồm: Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin và Tổ một cửa tại Công văn số 2933/STNMT-VP và yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện.

           Xem chi tiết Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1996

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com