Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”
18.09.2017

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 20/8/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tùy thuộc vào điều kiện của đơn vị mình, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; xây dựng bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nhân sự kiện Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

- Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề môi trường lớn, giải quyết triệt để những điểm nóng về ô nhiễm môi trường của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; khuyến khích các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng, người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh phủ xanh đất trống, đồi trọc; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh;…

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc;

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố ven biển cần tăng cường tổ chức hoạt động làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ; lựa chọn các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực các bãi biển, khu vực ven bờ để tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch biển; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển; chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tuyên truyền về các hoạt động làm sạch môi trường biển.

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo (theo mẫu Phụ lục đính kèm công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/10/2017 để Sở có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tải tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2013

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com