Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
02.10.2017

Ngày 03/9/2017, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 1303/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Theo đó, trách nhiệm của Ủy viên là thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo ban hành, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Thu thập, xử lý thông tin, thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin phục vụ công tác ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

b) Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất, sóng thần, sập đổ nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản, sự cố vỡ đê, hồ đập; bão, lũ, lụt; lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá.

c) Phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan ứng phó, xử lý sự cố rò rỉ, tán phát hóa chất độc hại.

d) Theo dõi, phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương: Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên Bái.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 445/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Chi tiết nội dung quyết định xem tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2019

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com