Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước” trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa năm 2017
10.10.2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6901/UBND-KGVX ngày 07/8/2017 về việc triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại thanh niên năm 2017;

Nhằm tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nướctrong đoàn viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa năm 2017 Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và hình thành ý thức chủ động của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường, qua đó thay đổi hành vi của thanh niên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

- Phát huy vai trò xung kích và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo hiệu ứng xã hội, kêu gọi sự chung tay góp sức của mọi tầng lớp nhân dân trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường.

2. Yêu cầu: Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ tháng 9 đến tháng 12/2017.

2. Thời gian, địa điểm nhận bài thi:

Hạn nhận bài thi từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10/2017.Thí sinh tham gia nộp bài thi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Khánh Hòa (số 06 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, điện thoại: 0258.3825218).

3. Đối tượng dự thi

đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị Đoàn trong tỉnh Khánh Hòa.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1.   Nội dung:

            Cuộc thi xoay quanh các nội dung: Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, các biện pháp thích ứng, ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Hình thức:

Thí sinh trả lời câu hỏi theo bộ câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra. Khuyến khích các bài viết có hình ảnh minh họa (Viết tay hoặc đánh máy một mặt trên giấy A4). Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một bài dự thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm:

1. Giải tập thể:

01 giải: bao gồm tiền thưởng 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

2.      Giải cá nhân:

- 01 giải nhất: Gồm tiền thưởng 3.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

- 02 giải nhì: Mỗi giải gồm tiền thưởng 2.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

- 07 giải ba: Mỗi giải gồm tiền thưởng 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

- 10 giải khuyến khích: Mỗi giải gồm tiền thưởng 500.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp khi tác giả gửi bài thi qua đường bưu điện bị hư hỏng, thất lạc hoặc gửi trễ hơn so với thời gian quy định.

- Đối với các bài thi đoạt giải, Ban Tổ chức có toàn quyền trong việc sử dụng in ấn, triển lãm, thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả.

- Bài dự thi không tuân thủ đúng thể lệ của cuộc thi sẽ bị loại, Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi đã gửi.

- Trong mọi trường hợp phát sinh, Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định về các nội dung liên quan đến cuộc thi.

VI. NỘI DUNG CÂU HỎI (100 điểm)

Câu 1 (30 điểm):

Bạn hiểu như thế nào về Biến đổi khí hậu?

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố bao nhiêu kịch bản biến đổi khí hậu đến thời điểm hiện tại. Hãy cho biết kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam mới nhất được công bố vào năm nào và cho biết nội dung cơ bản của kịch bản này. Việc xây dựng và công bổ kịch bản biến đổi khí hậu được thực hiện theo quy định tại điều nào của Luật khí tượng thủy văn năm 2015?

Câu 2 (20 điểm):

Theo bạn hiểu vì sao nước không phải là tài nguyên vô tận?

Việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước được quy định cụ thể tại các luật nào?

Bạn hãy cho biết Luật Tài nguyên nước (năm 2012) đã quy định việc bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra như thế nào và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước thuộc về ai?

Câu 3 (30 điểm): 

Là một Đoàn viên thanh niên, bạn có những hành động cụ thể như thế nào để tuyên truyền về việc thích ứng, ứng phó, với những biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên nước (nêu một số ý tưởng truyền thông theo bạn sẽ mang lại hiệu quả cao đối với tầng lớp đoàn viên thanh niên).

Câu 4 (20 điểm):

Bạn hãy cho biết ngày kỷ niệm của Ngày nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới là ngày nào? Chủ đề và thông điệp của Ngày nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 là gì?

Câu 5 (không tính điểm):

Theo bạn có bao nhiêu đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi này? (câu trả lời là bao nhiêu người dự thi).

Ghi chú: Đề nghị trả lời cả 05 câu hỏi trong Bài làm dự thi.

Tài liệu tham khảo:

- Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

- Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014.

- Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn/

Xem chi tiết Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2026

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com