Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000308657
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.7, 22/07/17 

Thực hiện Quyết định Kế hoạch kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017

Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1864/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) tỉnh Khánh Hòa năm 2017. Xem tiếp...

Thực hiện Chỉ thị về tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[19.07.2017 11:16]
Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

[14.07.2017 08:10]
Để nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 10/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2897/STNMT-VP yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nội dung nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật như sau:Xem tiếp...

Triển khai thực hiện Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình đo khống chế ảnh

[14.07.2017 07:58]
Ngày 06/6/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTNMT (Thông tư 08) Quy định quy trình đo khống chế ảnh.Xem tiếp...

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2017.

[28.06.2017 09:53]
Ngày 23/6/2017, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự có Ông Mai Xuân Hưng – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng 160 đoàn viên thanh niên Sở TNMT.Xem tiếp...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/20

[27.06.2017 16:42]
Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4525/UBND-KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH trưng ương Đảng (Khóa XII).Xem tiếp...

Thông tin danh sách các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang thế chấp tại Ngân Hàng (tính đến ngày 12/7/2017)

[21.06.2017 11:04]
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.Xem tiếp...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của tỉnh Khánh Hòa

[13.06.2017 18:11]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4525/UBND-KH ngày 30/5/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 10 –Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cành nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ngày 01/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:Xem tiếp...

Về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô

[13.06.2017 18:08]
Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4354/UBND-KT Về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5043/VPCP-CN ngày 17/5/2017 của Văn phòng Chính phủ.Xem tiếp...

Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm Pháp luật về bảo vệ Môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[31.05.2017 08:39]
Sáng ngày 26/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm Pháp luật về bảo vệ Môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường lần 1

[31.05.2017 08:23]
Nằm trong kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017, sáng ngày 25/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2017 về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.Xem tiếp...

Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ

[31.05.2017 07:43]
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa theo Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn số 4175/UBND về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền. Theo đó, UBND đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:Xem tiếp...

Triển khai phần mềm Khảo sát ý kiến khách hàng

[30.05.2017 16:30]
Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2016 ban hành tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc triển khai nhân rộng phần mềm Khảo sát ý kiến khách hàng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cho 5 cơ quan, trong đó có Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[24.05.2017 10:57]
Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3774/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT về Quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

[11.05.2017 11:03]
Ngày 03/4/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT (Thông tư 04) Quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.Xem tiếp...

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ

[09.05.2017 11:32]
Ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Công văn số 1669/STNMT-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt