Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000816017
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.6, 21/09/18 

Vui hội trăng rằm 2017

Tối ngày 3/10/2017, Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Đoàn thanh niên đã tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm” cho các cháu là con, em cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và đầy ý nghĩa. Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường sau 03 năm thi hành Luật tiếp công dân

[02.10.2017 08:04]
Sau khi Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và các hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo được ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2790/KH-STNMT ngày 16/12/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 10/7/2014 ban hành quy chế tiếp công dân của Sở nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp công dân và bố trí phòng tiếp công dân, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo.Xem tiếp...

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật.

[13.09.2017 08:57]
Ngày 8/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật. Tham dự có toàn thể công chức, viên chức, nhân viên các phòng, đơn vị thuộc Sở.Xem tiếp...

Thông báo chuyên mục “Hỏi và đáp Luật NSNN năm 2015” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

[05.09.2017 08:57]
Ngày 17/8/2017, Sở tài chính đã gửi Công văn số 3097/STC-QLNS v/v thông báo chuyên mục “Hỏi và đáp Luật NSNN năm 2015” của Bộ Tài chính.Xem tiếp...

Tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

[23.08.2017 14:49]
Để giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) theo đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017 vào ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2017.Xem tiếp...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ tại Khánh Hòa

[22.08.2017 10:20]
Theo Kế hoạch số 6915/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015; thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứu 4 BCH Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.Xem tiếp...

Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

[22.08.2017 10:17]
Thực hiện Thông báo số 21/TB-CĐCS ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Đại hội Công đoàn CSTV Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.Xem tiếp...

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

[17.08.2017 10:45]
Ngày 9/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008

[15.08.2017 07:45]
Ngày 10/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 282/QĐ-UBND năm 2017 gồm 39 quy trình thuộc 05 lĩnh vực:Xem tiếp...

Thực hiện Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

[15.08.2017 07:41]
Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC (Thông tư 44) quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhauXem tiếp...

Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

[15.08.2017 07:36]
Ngày 10/8/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Ông Trần Văn Thắng – Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chỉ đạo và phổ biến nội dung Nghị quyết.Xem tiếp...

Thực hiện chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia tại Khánh Hòa

[10.08.2017 08:09]
Ngày 15/6/2017, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã ban hành Công văn số 27/HKTMT VN về việc thực hiện chương trình truyền thông Xây dựng và Phát triển nền Kinh tế Xanh Quốc giaXem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[04.08.2017 16:49]
Ngày 01/8/2017 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND Kế hoach Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

[04.08.2017 16:45]
Ngày 18/7/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.Xem tiếp...

Thực hiện công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

[04.08.2017 16:36]
Căn cứ Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;Xem tiếp...

Thực hiện Quyết định Kế hoạch kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017

[19.07.2017 11:17]
Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1864/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) tỉnh Khánh Hòa năm 2017.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt