Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000308649
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.7, 22/07/17 

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về lĩnh vực đất đai gồm 27 thủ tục hành chính: Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường tọa đàm bàn biện pháp nâng cao chỉ số hài lòng, chỉ số xếp hạng cải cách hành chính

[18.07.2017 08:10]
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và kế hoạch công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2017; ngày 28/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi tọa đàm bàn biện pháp nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai, Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (CPI), chỉ số hài lòng và xếp hạng cải cách hành chính.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính

[26.06.2017 09:47]
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ngày 20/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 223/QĐ-STNMT. Quyết định này thay thế Quyết định số 452/QĐ-STNMT ngày 11/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao chỉ số hài lòng, xếp hạng cải cách hành chính

[21.06.2017 11:11]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 v/v phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng CCHC năm 2016 và Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 Phê duyệt và công bố báo cáo Chỉ số hài lòng các Sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2016.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Đoàn công tác kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa.

[20.06.2017 07:54]
Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 và Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.Xem tiếp...

Triển khai thực hiện Kế hoạch đột phá cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

[13.06.2017 18:10]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 ban hành Kế hoạch đột phá cải cách thủ tục hành chính. Ngày 29/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đột phá cải cách thủ tục hành chính tại Công văn số 2188/STNMT-VP với các nội dung chủ yếu sau:Xem tiếp...

Triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Trung ương 5( Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

[31.05.2017 15:42]
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Trung ương 5( Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN). Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu:Xem tiếp...

Thông báo cung cấp và triển khai dịch vụ trực tuyến mức độ 3 của Sở tài nguyên và Môi trường

[31.05.2017 15:28]
Thực hiện Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3,4; Ngày 29/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có Thông báo số 158/TB-STNMT cung cấp 44 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo danh mục đính kèm.Xem tiếp...

Tổng hợp kết quả thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường lần 1 năm 2017

[31.05.2017 15:23]
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu sót để cải thiện kết quả xếp hạng CCHC năm 2017 và những năm tiếp theo

[31.05.2017 15:19]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 4149/UBND ngày 18/5/2017 về việc khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao trách nhiệm, sự chủ động trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC. Ngày 25/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có Văn bản số 2165/STNMT-VP xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu sót để cải thiện kết quả CCHC năm 2017 và các năm tiếp theo như sauXem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tháng 6 năm 2017

[31.05.2017 08:09]
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Sở Quý II và năm 2017. Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC năm 2017. Ngày 24/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Kế hoạch CCHC tháng 6 năm 2017 tại Công văn số 2112/KH-STNMT-VP với các nội dung chủ yếu sau:Xem tiếp...

UBND tỉnh ban hành Quyết định về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

[22.05.2017 10:53]
Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 01 thủ tục hành chính: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã.Xem tiếp...

Công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[15.05.2017 11:01]
Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 04 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như sau:Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch CCHC tháng 5 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

[11.05.2017 10:56]
Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN); thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh và kế hoạch CCHC của Sở năm 2017.Xem tiếp...

Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai) gồm 59 thủ tục hành chính.

[04.05.2017 09:58]
Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai) gồm 59 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực như sau:Xem tiếp...

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017.

[03.05.2017 17:21]
Ngày 31/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1228/KH-STNMT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt