Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000816058
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.6, 21/09/18 

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai và khoáng sản

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm 38 TTHC về lĩnh vực đất đai và 03 TTHC về lĩnh vực khoáng sản. Quyết định này thay thế Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem tiếp...

UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

[19.09.2017 16:43]
Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND. Quyết định này thay thế Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.Xem tiếp...

Tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

[23.08.2017 15:01]
Ngày 15/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 1398/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.Xem tiếp...

UBND tỉnh ban hành Quyết định Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ngành, địa phương năm 2017

[23.08.2017 14:56]
Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ngành, địa phương năm 2017.Xem tiếp...

UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

[17.08.2017 10:52]
Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 2314/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.Xem tiếp...

Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2017.

[17.08.2017 10:50]
Với mục đích tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.Xem tiếp...

UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở TNMT

[10.08.2017 08:06]
Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch công tác CCHC tháng 8 năm 2017 và tập huấn Quy chế xếp hạng CCHC

[08.08.2017 14:34]
Ngày 02/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tháng 8 năm 2017 và tập huấn nội dung chấm điểm xếp hạng CCHC theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.Xem tiếp...

Thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.

[08.08.2017 14:30]
Ngày 31/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo số 469/TB-UBND về kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa” liên thông tại Sở TNMT

[27.07.2017 08:53]
Ngày 25/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa” liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 260/QĐ-STNMT.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

[27.07.2017 08:48]
Ngày 25/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 259/QĐ-STNMT.Xem tiếp...

Về việc thực hiện Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

[26.07.2017 09:07]
Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

[19.07.2017 11:19]
Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về lĩnh vực đất đai gồm 27 thủ tục hành chính:Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường tọa đàm bàn biện pháp nâng cao chỉ số hài lòng, chỉ số xếp hạng cải cách hành chính

[18.07.2017 08:10]
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và kế hoạch công tác cải cách hành chính tháng 6 năm 2017; ngày 28/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi tọa đàm bàn biện pháp nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai, Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (CPI), chỉ số hài lòng và xếp hạng cải cách hành chính.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính

[26.06.2017 09:47]
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ngày 20/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 223/QĐ-STNMT. Quyết định này thay thế Quyết định số 452/QĐ-STNMT ngày 11/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao chỉ số hài lòng, xếp hạng cải cách hành chính

[21.06.2017 11:11]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 v/v phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng CCHC năm 2016 và Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 Phê duyệt và công bố báo cáo Chỉ số hài lòng các Sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2016.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt