Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000816094
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tài nguyên đất
T.6, 21/09/18 

Thông tin quỹ đất của tỉnh Khánh Hòa (tính đến ngày 15/9/2017).

Thực hiện Kế hoạch số 1228/KH-STNMT ngày 31/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Xem tiếp...

Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền

[28.09.2017 10:10]
Ngày 20/7/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Xem tiếp...

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Bờ Biển Dài.

[22.09.2017 15:59]
Ngày 14/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-STNMT, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số phát hành AI 874260, số vào sổ T-01130 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/01/2008.Xem tiếp...

Công khai danh mục các công trình, dự án của tỉnh Khánh Hòa và báo cáo thuyết minh tổng hợp.

[18.09.2017 10:03]
Căn cứ Điểm 4 Mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai giải pháp đột phá kế hoạch cải cách hành chính.Xem tiếp...

Thông tin Quỹ đất năm 2017

[05.09.2017 08:52]
Căn cứ Kế hoạch số 1228/KH-STNMT ngày 31/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.Xem tiếp...

Nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-HDND ngày 06/7/2017 được thông qua về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối ( 2016-2020) tại Khánh Hòa

[03.08.2017 07:28]
Ngày 06/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 4 đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 05 năm kỳ cuối ( 2016-2020) của tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Báo cáo bổ sung về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI

[03.08.2017 07:26]
Ngày 17/7/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 3030/STNMT-CCBVMT v/v bổ sung báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI.Xem tiếp...

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận quyền sử dụng đ

[01.08.2017 10:37]
Ngày 21/7/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Thông báo số 218/TB-STNMT-CCQLĐĐ về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), mua nhà ở tại dự án Khu nhà ở liên kế phố Lạc Hòa phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh do Công ty Quản lý Kinh doanh và Phát triển Nhà Khánh Hòa.Xem tiếp...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá đất dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[04.07.2017 09:23]
Nhằm thực hiện việc thu tiền sử dụng đất (nghĩa vụ tài chính) ở các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có giá trị từ 20 tỷ trở lên ( tính theo giá đất tại Bảng giá đất của tỉnh Khánh Hòa). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn tham gia thẩm định giá đất, những điều kiện gồm:Xem tiếp...

Thông báo thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 về việc hủy GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Dịch vụ NH NN&PTNT VN

[23.02.2017 08:02]
Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 293551, số vào sổ GCN: CT-01069 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/12/2011 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.Xem tiếp...

Thông báo thực hiện Quyết định về việc hủy GCNQSDĐ Công Ty Liên doanh Bia Rồng Vàng

[15.02.2017 08:54]
Ngày 30/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 613/QĐ-STNMT, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số vào sổ 00012 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/4/1996 cho Công Ty liên doanh bia Rồng vàng.Xem tiếp...

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.

[11.11.2016 07:56]
Ngày 31/8/2016, Tổng cục Quản lý đất đai đã có Công văn số 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ về việc theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.Xem tiếp...

Triển khai Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

[31.10.2016 14:48]
Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 8197/UBND-XDNĐ về việc triển khai Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.Xem tiếp...

UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử

[22.09.2016 09:30]
Ngày 08/9/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên đã ký Quyết định số 2677/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan ThuếXem tiếp...

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2016.

[28.04.2016 07:47]
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa sơ kết công tác Quý I/2016, một số kết quả đáng chú ý như sau:Xem tiếp...

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty CP Quốc tế kỹ thuật cao.

[29.01.2016 11:18]
Ngày 12/01/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Tại Quyết định 53/QĐ-UBND có nêu:Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt