Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000308646
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Đo đạc và Bản đồ
T.7, 22/07/17 
Trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất tại tỉnh Khánh Hòa.
26.01.2015 08:34

Nhằm hạn chế việc Trích đo địa chính thửa đất tràn lan không đúng quy định, khó khăn trong việc cập nhật, chỉnh lý biến động tại những nơi đã có bản đồ địa chính chính quy và để thực hiện công tác đo đạc và bản đồ thống nhất, đúng quy định và thực hiện công tác thẩm định công trình đo đạc theo Quy trình ISO 9001:2008.

Tại Công văn số 127/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/1/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác đo đạc, đơn vị thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất…thực hiện nghiêm các quy định như sau:

- Trước khi thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ Trích đo địa chính thửa đất, khu đất phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất, yêu cầu các đơn vị đo đạc phải liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai để được cung cấp thông tin về thửa đất (phiếu cung cấp thông tin), từ đó mới xác định có cần phải đo đạc lại, đo chỉnh lý, đo bổ sung các thông tin còn thiếu mà bản đồ địa chính được thành lập chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra hay không. Trường hợp, thửa đất không có thay đổi thì không được yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đo đạc lại, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích lục thửa đất để phục vụ cấp GCNQSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Việc thực hiện trích đo địa chính thửa đất, Mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất phải hiện theo quy định tại các điểm 5,6 Điều 3, điểm 7 Điều 5, Điều 18,  Điều 21 và Điều 22 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính.

Chi tiết tại: Công văn số 127/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/1/2015.docPhạm Thị Nhung (Theo TTCNTT) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt