Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000706531
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tài nguyên đất
T.4, 18/07/18 
Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2016.
28.04.2016 07:47

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa sơ kết công tác Quý I/2016, một số kết quả đáng chú ý như sau:

Về lĩnh vực quản lý đất đai:Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Trong quý I năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã tiếp nhận 30 hồ sơ về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 08 hồ sơ từ năm 2015 chuyển sang. Đã tập trung giải quyết, trình UBND tỉnh 29/38 hồ sơ về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, còn 09 dự án trong thời hạn giải quyết. Tiếp nhận 8.745 hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đã hoàn thành và giao được 9.645 Giấy chứng nhận QSD đất trong đó: Giấy chứng nhận QSD đất cấp lần đầu cho tổ chức là: 158 giấy; Giấy chứng nhận QSD đất cấp đổi cho tổ chức là: 649 giấy; Giấy chứng nhận QSD đất cấp lần đầu cho cá nhân là: 1.782 giấy; Giấy chứng nhận QSD đất đăng ký chỉnh lý biến động cho cá nhân là: 3.465 giấy; Giấy chứng nhận QSD đất cấp đổi lại cho cá nhân là: 3.591 giấy; thực hiện đăng ký thế chấp cho 4.365 giấy chứng nhận QSD đất; xóa thế chấp cho 2.066 giấy chứng nhận QSD đất; thay đổi nội dung thế chấp cho 03 giấy nhứng nhận QSD đất cho các tổ chức, doanh nghiệp. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cho cấp huyện..Về Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cho cấp huyện. Đã góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư: 25 dự án; góp ý dự án, đồ án quy hoạch: 12 dự án; góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án; thời gian hoạt động dự án: 05 dự án.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám

Thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 58 công trình.

Thẩm định phương án thi công trích đo địa chính: 27 công trình.

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: 04 đơn vị. Đã kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công đoạn đo đạc thành lập bản đồ địa chính công trình vốn sự nghiệp địa chính tại các xã Ninh Tây, Ninh Đa, Ninh An thị xã Ninh Hòa với diện tích khoảng 9373,1ha. Hoàn thành chỉnh lý bản đồ đất lâm nghiệp năm 2007 đến nay, đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh biên tập, chỉnh lý bản đồ đất lâm nghiệp tại huyện Khánh Vĩnh. Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Ninh Tây, Ninh Xuân thị xã Ninh Hòa; tham gia khảo sát thực địa dự án Khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng sản xuất Trầm Hương Ninh Hòa; Hoàn thành đo đạc 784 công trình.

Công tác về giá đất- bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Trong quý I năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và giải quyết 100/105 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tham mưu UBND tỉnh về chính sách bồi thường vật kiến trúc đối với các hộ gia đình huyện Vạn Ninh thuộc Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1ª đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Tập huấn công tác điều tra giá đất theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và điều chỉnh bảng giá đất năm 2015 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Xác định giá đất bồi thường, giá giao đất, thuê đất cho các dự án, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án phát sinh theo quy định.

Công tác về phát triển quỹ đất

Thực hiện các thủ tục chuẩn bị công tác đấu giá, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, giá khởi điểm của các Khu: Khu biệt thự Đường Đệ, Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, Khu đô thị mới Vĩnh Hòa.

Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác thực hiện các dự án; quản lý và bảo vệ các khu đất.

Về công tác thông tin lưu trữ và cơ sở dữ liệu về đất đai

Cung cấp thông tin về thửa đất cho 1.587 trường hợp; chỉnh lý hồ sở trên Vilis cho 3.673 trường hợp; trích lục thửa đất cho tổ chức và cá nhân cho 258 thửa.

              Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

        Trong quý I năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 07 báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; 03 Kế hoạch bảo vệ môi trường; 03 đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 

Công tác xử lý chất thải nguy hại: Thẩm định và tham mưu cấp sổ quản lý Chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 13 cơ sở; tiếp nhận báo cáo quản lý chất thải nguy hại của 92 chủ nguồn thải.

Công tác kiểm soát ô nhiễm: Tiếp nhận báo cáo kiểm soát ô nhiễm cho 139 cơ sở của các ngành Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Xây dựng, Công nghiệp và Giao thông vận tải. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong quý 1 năm 2016 là 111,9 triệu đồng. Ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường. Tổng số tiền thu được của 03 dự án nộp tiền cải tạo, phục hồi môi trường từ đầu năm đến nay là 588,3 triệu đồng.

            Về công tác quan trắc môi trường: Triển khai công tác thu và phân tích mẫu môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí xung quanh trong tháng 01,0 2, 3 năm 2016; lập báo cáo kết quả quan trắc tháng 12 năm 2015 và tháng 01, tháng 02 năm 2016; vận hành và lập báo cáo kết quả hoạt động tháng 12 năm 2015 và tháng 01, tháng 02 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại làng trẻ em SOS Nha Trang. Vận hành trạm quan trắc môi trường  không khí tự động (bụi; CO; SO2) tại Sở Tài nguyên và môi trường số 14 Hoàng Hoa Thám.

Về Lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tiếp nhận và xử lý 4/9 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước hiện còn 05 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của BCH TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh; việc tăng cường công tác quản lý cấp phép hoạt động tài nguyên nước trong thời gian chưa lập được quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Khánh Hòa.

Lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản

Trong quý I năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 01 hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; 01 hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Tổ chức thẩm định 16 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trình UBND tỉnh phê duyệt 10 hồ sơ; thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản 01 đơn vị, đề án thăm dò khoáng sản 01 đơn vị; 02 hồ sơ cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói; 02 hồ sơ nạo vét, thu hồi cát; trình UBND tỉnh về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 512/UBND-KT ngày 25/1/2016 triển khai các nội dung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kiểm tra thực địa 01 khu vực đề nghị tiếp tục thu hồi, vận chuyển cát; 02 khu vực về chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản; 01 khu vực cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói; 01 khu vực nạo vét thu hồi cát bãi bồi; 01 khu vực khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 01 khu vực khai thác, vận chuyển cát. Báo cáo UBND tỉnh hoạt động xuất khẩu đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; hoạt động xuất khẩu cát nhiễm mặn; tổng hợp tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2015; định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012; kết quả kiểm tra định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2015; công tác quản lý nhà nước về hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp với thu hồi sản phẩm cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


       


Nguyễn Thị Hồng (Theo Văn Phòng Sở) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn
Tên bạn:
Email:
Thảo luận:


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt