Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000816040
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tài nguyên đất
T.6, 21/09/18 
Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.
11.11.2016 07:56

Ngày 31/8/2016, Tổng cục Quản lý đất đai đã có Công văn số 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ về việc theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3215/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và Công văn số 1660/TCQLĐ-CKSQLDĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2015 để đôn đốc, hướng dẫn việc theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất đai của địa phương, trong đó đã hướng dẫn các tiêu chí theo dõi, biểu mẫu và đề cương báo cáo; đồng thời yêu cầu các địa phương phải hoàn thành tổng hợp, đánh giá tình hình và gửi báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai theo định kỳ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

Tuy nhiên việc báo cáo của các địa phương theo quy định còn chậm, nhiều tỉnh không báo cáo; một số tỉnh có báo cáo nhưng nội dung báo cáo chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất thông tin theo yêu cầu nên không tổn hợp được.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nghiêm túc chấp hành Luật Đất đai, thực hiện các nội dung sau đây:

- Căn cứ vào tiêu chí, biểu mẫu hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai để xây dựng ngay hệ thống theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thực hiện từng nội dung quản lý đất đai và tình hình sử dụng đất ở địa phương.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường theo đề cương, gửi về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp…

Đề cương và biểu mẫu xin tải tại đây.zip
Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt