Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000641308
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.7, 26/05/18 
Triển khai thực hiện Kế hoạch đột phá cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
13.06.2017 18:10

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 ban hành Kế hoạch đột phá cải cách thủ tục hành chính. Ngày 29/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đột phá cải cách thủ tục hành chính tại Công văn số 2188/STNMT-VP với các nội dung chủ yếu sau:

1. Các phòng, đơn vị có thủ tục hành chính thực hiện liên thông đã được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành triển khai thực hiện đồng bộ các quy trình liên thông (Điểm 3 Mục II Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND).
        2. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông:tách thửa, chuyển nhượng; tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Điểm 2 Mục II Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND). Thời gian hoàn thành trước tháng 8/2017.
       3. Giao Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai rà soát, công khai bản đồ địa chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử các địa phương cho công dân, tổ chức biết và thực hiện (Điểm 4 Mục II Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND). Thời gian hoàn thành trước tháng 9/2017.
       4. Giao Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám, Trung tâm Công nghệ thông tin và các Sở ngành có liên quan rà soát, công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử các địa phương cho công dân, tổ chức biết và thực hiện (Điểm 5 Mục II Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND). Thời gian hoàn thành trước tháng 9/2017.
       5. Giao Chi cục Quản lý đất đai, phòng Giá đất – BTTĐC, Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Khoáng sản và Phòng Nước – KTTV&BĐKH đề xuất phương án đơn giản hóa và hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin cho”, “duyệt-cấp”;  ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, sân sau, trục lợi trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản. (Điểm 7 Mục II Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND). Thời gian hoàn thành trước tháng 9/2017.Nguyễn Duy Đức Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt