Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000641307
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.7, 26/05/18 
Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao chỉ số hài lòng, xếp hạng cải cách hành chính
21.06.2017 11:11

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 v/v phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng CCHC năm 2016 và Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 Phê duyệt và công bố báo cáo Chỉ số hài lòng các Sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2016.

         Thực hiện ý kiến kết luận tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ngày 14/6/2017. Ngày 19/6/2017, Giám đốc Sở TN&MT ban hành Văn bản số 2559/STNMT-VP yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện Công văn số 471/STNMT-VP ngày 20/02/2017,  Công văn số 932/STNMT-VP ngày 15/3/2017 và Công văn số 1620 /STNMT-VP ngày 21/4/2017 để nâng cao chỉ số hài lòng, xếp hạng CCHC năm 2017 của Sở, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:

        1.Trưởng các phòng, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, nhắc nhở công chức, viên chức và người lao động về thái độ khi làm việc, tiếp xúc với khách hàng nhất là công chức, viên chức và nhân viên làm việc tại Bộ phận một cửa. Khi hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ phải nhiệt tình, đầy đủ, không được yêu cầu  tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ quá 01 lần. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Sở TN&MT. Trường hợp cần thiết phải bổ sung hồ sơ, hồ sơ bị trễ hẹn phải giải thích rõ ràng, đầy đủ, có thông báo xin lỗi khách hàng và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định. 

        2. Các phòng, đơn vị tập trung nhân lực, rà soát công việc để giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền trách nhiệm của phòng, đơn vị kể cả hồ sơ trên giấy và trên phần mềm một cửa điện tử. Hàng tuần phân công cán bộ theo dõi, tổng hợp và thực hiện cập nhật, xử lý đúng thời hạn tiến độ các hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử (tổng hợp số liệu chưa giải quyết, hồ sơ đúng hẹn, sớm hẹn, hồ sơ trễ hạn, tồn đọng) để có biện pháp xử lý và báo cáo kết quả về Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở). Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và báo cáo Giám đốc Sở những trường hợp có thái độ vòi vĩnh, gây phiền hà đối với công dân, doanh nghiệp; giải quyết hồ sơ chậm trễ để xem xét, xử lý kỷ luật.

       3. Các phòng, đơn vị đẩy mạnh áp dụng, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

       4. Các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đột phá CCHC phải khẩn trương thực hiện và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 và Công văn số 2188/STNMT-VP ngày 29/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

        5. Các phòng, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) của Sở tại Công văn số 2278 /STNMT-VP ngày 01/6/2017.

       6. Giao Thanh tra Sở tiếp tục rà soát quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp để phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những trường hợp kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thụ lý hồ sơ không khách quan, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc không đúng quy định như phản ánh của khách hàng.

       7. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục cải tiến, cung cấp thông tin đầy đủ lên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2011.Nguyễn Duy Đức Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt