Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000641307
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.7, 26/05/18 
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính
26.06.2017 09:47

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ngày 20/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 223/QĐ-STNMT. Quyết định này thay thế Quyết định số 452/QĐ-STNMT ngày 11/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quy chế gồm 04 Chương, 16 Điều nhằm quy định cụ thể việc quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó Điều 4 quy định trách nhiệm cụ thể về kết quả công tác cải cách hành chính nhằm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy:

        1. Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả cải cách hành chính. Phó Giám đốc Sở  và cấp phó của các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện và kết quả, hiệu quả cải cách hành chính trong phạm vi chức trách, lĩnh vực được phân công.

        2. Phòng, đơn vị có từ 10% hồ sơ trễ hẹn trở lên trong năm không được xếp hạng tốt về kết quả cải cách hành chính, không được nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng. Công chức, viên chức, nhân viên giải quyết trễ hẹn trên 10% hồ sơ trong năm không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đồng thời xem xét xử lý kỷ luật nếu có vi phạm.

        3. Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nếu xếp hạng kết quả cải cách hành chính đạt mức trung bình trở xuống; xử lý trách nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch, điều chuyển, thay thế người đứng đầu nếu xếp hạng kết quả cải cách hành chính đạt 03 năm liên tục xếp hạng trung bình hoặc 02 năm liên tục xếp hạng yếu.

          Xem chi tiết Quyết định số 223/QĐ-STNMT ngày 20/6/2017 tại đây.pdfNguyễn Duy Đức Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt