Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000641294
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.7, 26/05/18 
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/20
27.06.2017 16:42

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4525/UBND-KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH trưng ương Đảng (Khóa XII).

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (Nghị quyết số 38/NQ-CP) và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa (Chương trình hành động số 10-CTr/TU) thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII), về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Nghị quyết số 06-NQ/TW).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này sẽ được cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 38/NQ-CP và Chương trình hành động số 10-CTr/TU để các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nghiên cứu quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách đã đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW; nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình hành động số 10-CTr/TU và các nội dung công việc cụ thể tại Kế hoạch số 4525/UBND-KH ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch số 4525/UBND-KH tại đây.pdfThanh Tùng Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:
Vui hội trăng rằm 2017 [06.10.2017 08:09]Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt