Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000308646
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.7, 22/07/17 
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/20
27.06.2017 16:42

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4525/UBND-KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH trưng ương Đảng (Khóa XII).

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (Nghị quyết số 38/NQ-CP) và Chương trình hành động số10-Ctr/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa (Chương trình hành động số 10-CTr/TU) thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII), về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Nghị quyết số 06-NQ/TW).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này sẽ được cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 38/NQ-CP và Chương trình hành động số 10-CTr/TU để các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nghiên cứu quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách đã đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW; nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình hành động số 10-CTr/TU và các nội dung công việc cụ thể tại Kế hoạch số 4525/UBND-KH ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch số 4525/UBND-KH tại đây.pdfThanh Tùng Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt