Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000308643
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.7, 22/07/17 
Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.
14.07.2017 08:10

Để nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 10/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2897/STNMT-VP yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nội dung nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật như sau:

- Quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 về việc đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về công tác này.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, tài liệu mới, có nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức và nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân.

- Rà soát, kiểm tra việc bổ sung, mua sách, tài liệu mới cho tủ sách pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm bổ sung các sách có chất lượng, thiết thực, phù hợp. Tăng cường nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu xử lý đối với sách, tư liệu hư hỏng không sử dụng được; đưa vào lưu trữ các sách, tài liệu được các cơ quan, đơn vị cấp, phát theo quy định về tài sản công.

 Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt