Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000815983
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.6, 21/09/18 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ tại Khánh Hòa
22.08.2017 10:20

Theo Kế hoạch số 6915/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015; thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứu 4 BCH Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch là củng cố xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học- công nghệ, trong đó tăng cường về quốc phòng, an ninh và bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo; cần nâng cao  nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hội về vị trí, tầm quan trọng của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ý thức dân tộc của mỗi người dân đối với việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển; đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển và hải đảo; xây dựng có quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển và hải đảo một cách phù hợp nhằm khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này theo hướng bền vững, hiệu quả.
        Và các nội dung được thực hiện bao gồm: Phát triển kinh tế các vùng biển và ven biển; Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Điều tra cơ bản và phát triển khoa học – công nghệ biển và hải đảo; Nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu; Xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng trên biển, đảo và vùng ven biển; Tuyên truyền, giáo dục và phổ biến thông tin về biển, đảo; Nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển; Nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với biển, đảo.
              Xem chi tiết Văn bản số 6915/KH-UBND ngày 07/8/2017 tại đây.pdfThanh Tùng Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:
Vui hội trăng rằm 2017 [06.10.2017 08:09]Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt