Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000753594
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Môi trường
T.6, 17/08/18 
Triển khai thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
13.09.2017 08:44

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 dựa trên các quan điểm như sau:

Tăng trưởng xanh phải được coi là nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, là quyết tâm của địa phương để thực hiện các Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tăng trưởng xanh gắn liền với tái cấu trúc nền kinh tế, đưa kinh tế Khánh Hòa từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên việc khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, mở rộng hội nhập kinh tế, tăng cường liên kết với các tỉnh, các vùng trong cả nước.
Tăng trưởng xanh được thực hiện dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế.
Tăng trưởng xanh được thực hiện bởi con người và vì con người, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững.
Tăng trưởng xanh được xây dựng phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng, của cả nước, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan.
Các hoạt động tăng trưởng xanh phải bảo đảm đạt được sự kết hợp hài hòa giữa yêu cầu trước mắt với lợi ích lâu dài, có những bước đi thích hợp, cụ thể, với những đột phát và trật tự ưu tiên được xác định rõ nhưng vẫn có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, hoàn cảnh mới; có tính đến các mối quan hệ liên vùng, liên ngành, đáp ứng yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm cả trong tỉnh và ở tầm quốc gia.
- Trong kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh, vai trò của các bên liên quan bao gồm cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự và của cộng đồng người dân được xác định rõ.
Với các quan điểm như trên, mục tiêu tổng quát của kế hoạch được xác định là đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh với trọng tâm phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, quan tâm đến các vấn đề xã hội và văn hóa nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề ra 06 Nhóm giải pháp để thực hiện, như: Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực và thể chế; Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia; Nhóm giải pháp về giảm cường độ phát thải khí nhà kính; Nhóm giải pháp về xanh hóa sản xuất và Nhóm giải pháp về xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Về phân công trách nhiệm, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.
Chi tiết nội dung Kế hoạch tải tại đây.pdfHoàng Kim Anh Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt