Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000755880
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tài nguyên nước
T.2, 20/08/18 
Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn năm 2017.
18.09.2017 10:05

Thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển – hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai 15 quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và 04 quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn theo TCVN ISO 9001:2008. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực tài nguyên nước:

1. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

3. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

4. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

5. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

6. Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

7. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

8. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác); khai thác, sử dụng nước biển dưới 100.000m3/ngày đêm (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

9. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác); khai thác nước biển dưới 100.000m3/ngày đêm (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

10. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000m3/ngày đêm (đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản) và dưới 3.000m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác) (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

11. Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000m3/ngày đêm (đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản) và dưới 3.000m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác) (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

12. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

13. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

14. Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

15. Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).

Lĩnh vực khí tượng thủy văn:

1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

2. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

3. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

4. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

Xem chi tiết Quy trình trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước;

Quy trình trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên khí tượng thủy văn

 Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt