Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000753594
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức »
T.6, 17/08/18 
Chương trình hành động của Ban cán sự đảng , BCH Đảng bộ Bộ TN&MT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
03.10.2017 10:10

Ngày 18/9/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 245-CTr/BCSĐTNMT Về Chương trình hành động của Ban cán sự đảng , BCH Đảng bộ Bộ TN&MT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Mục đích nhằm quán triệt sâu sắc, thể chế hóa, cụ thể hóa, và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về TN&MT được nêu trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm: Số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; số 11- NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

       Theo đó, để xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động cần thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới sáng tạo, quyết liệt đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn, đề ra được những kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý của Bộ, góp phần hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên và môi trường để giải phóng sức sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước.

       Và thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp đó là, tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền để thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên và môi trường bảo đảm phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành gắn liền với công tác cải cách hành chính. Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt