Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức
Cn, 24/09/17 

Cải cách hành chính: Tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

[23.08.2017 15:01]
Ngày 15/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 1398/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.Xem tiếp...

Môi trường: Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 7/2017

[23.08.2017 15:00]
Ngày 16/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 246/TB-STNMT về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 7/2017.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: UBND tỉnh ban hành Quyết định Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ngành, địa phương năm 2017

[23.08.2017 14:56]
Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ngành, địa phương năm 2017.Xem tiếp...

Tài nguyên Biển và Đảo: Đại hội Công đoàn CSTV Chi cục Biển và Hải đảo lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

[23.08.2017 14:53]
Ngày 18/8/2017, căn cứ vào điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 17/HD-CĐCS ngày 05/7/2017 của CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc hướng dẫn Tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức Đại hội công đoàn CSTV lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Bùi Minh Sơn – Đại diện Ban thường vụ CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường và Cấp ủy Chi bộ Khối Văn phòng Sở.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

[23.08.2017 14:49]
Để giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) theo đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017 vào ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2017.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ tại Khánh Hòa

[22.08.2017 10:20]
Theo Kế hoạch số 6915/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015; thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứu 4 BCH Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

[22.08.2017 10:17]
Thực hiện Thông báo số 21/TB-CĐCS ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Đại hội Công đoàn CSTV Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.Xem tiếp...

Tài nguyên Biển và Đảo: Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”, năm 2017.

[22.08.2017 10:12]
Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch số 7168/KH-UBND về việc Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”, năm 2017.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

[17.08.2017 10:52]
Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 2314/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2017.

[17.08.2017 10:50]
Với mục đích tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

[17.08.2017 10:45]
Ngày 9/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.Xem tiếp...

Môi trường: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường tổ chức lớp đào tạo cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ Môi trường

[17.08.2017 10:42]
Ngày 12/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký Quyết định số 448/QĐ-TCMT v/v ban hành Khung Chương trình đào tạo cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ Môi trường (gồm 12 nghiệp vụ).Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008

[15.08.2017 07:45]
Ngày 10/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 282/QĐ-UBND năm 2017 gồm 39 quy trình thuộc 05 lĩnh vực:Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Thực hiện Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

[15.08.2017 07:41]
Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC (Thông tư 44) quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhauXem tiếp...

Tin tức hoạt động: Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

[15.08.2017 07:36]
Ngày 10/8/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Ông Trần Văn Thắng – Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chỉ đạo và phổ biến nội dung Nghị quyết.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 125, 126, 127  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt