Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000755880
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức
T.2, 20/08/18 

Tin tức hoạt động: Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

[22.08.2017 10:17]
Thực hiện Thông báo số 21/TB-CĐCS ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Đại hội Công đoàn CSTV Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.Xem tiếp...

Tài nguyên Biển và Đảo: Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”, năm 2017.

[22.08.2017 10:12]
Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch số 7168/KH-UBND về việc Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”, năm 2017.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

[17.08.2017 10:52]
Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 2314/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2017.

[17.08.2017 10:50]
Với mục đích tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

[17.08.2017 10:45]
Ngày 9/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.Xem tiếp...

Môi trường: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường tổ chức lớp đào tạo cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ Môi trường

[17.08.2017 10:42]
Ngày 12/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký Quyết định số 448/QĐ-TCMT v/v ban hành Khung Chương trình đào tạo cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ Môi trường (gồm 12 nghiệp vụ).Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008

[15.08.2017 07:45]
Ngày 10/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 282/QĐ-UBND năm 2017 gồm 39 quy trình thuộc 05 lĩnh vực:Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Thực hiện Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

[15.08.2017 07:41]
Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC (Thông tư 44) quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhauXem tiếp...

Tin tức hoạt động: Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

[15.08.2017 07:36]
Ngày 10/8/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Ông Trần Văn Thắng – Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chỉ đạo và phổ biến nội dung Nghị quyết.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Thực hiện chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia tại Khánh Hòa

[10.08.2017 08:09]
Ngày 15/6/2017, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã ban hành Công văn số 27/HKTMT VN về việc thực hiện chương trình truyền thông Xây dựng và Phát triển nền Kinh tế Xanh Quốc giaXem tiếp...

Cải cách hành chính: UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở TNMT

[10.08.2017 08:06]
Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Môi trường: Thông báo nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014, 2015 và 2016 (lần 2).

[10.08.2017 08:04]
Ngày 03/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3365/STNMT-CCBVMT về việc nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014, 2015 và 2016 (lần 2). Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các đơn vị chủ trì vẫn chưa nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2014, 2015 và 2016 tại yêu cầu của Sở vào ngày 29/3/2017 để Sở có cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch công tác CCHC tháng 8 năm 2017 và tập huấn Quy chế xếp hạng CCHC

[08.08.2017 14:34]
Ngày 02/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tháng 8 năm 2017 và tập huấn nội dung chấm điểm xếp hạng CCHC theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: Thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.

[08.08.2017 14:30]
Ngày 31/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo số 469/TB-UBND về kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Thực hiện Kế hoạch Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[04.08.2017 16:49]
Ngày 01/8/2017 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND Kế hoach Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 125, 126, 127  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt