Tin mới:
      Tìm kiếm  
Thông tin quy hoạch đất đai
Cn, 24/09/17 
|

Văn bản liên quan

Văn bản số 01/NQ-HĐND: Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Khánh Hòa  
Ngày ban hành: 06/07/2017
Thể loại:  Nghị quyết
Cơ quan ban hành:  Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Người ký:  Nguyễn Tấn Tuân
Nội dung toàn văn:

Tải về file toàn văn tại đây:
Khuôn dạng pdf
Tự độngTELEXVNITắt