Tin mới:
      Tìm kiếm  
Giá đất trên địa bàn tỉnh
T.2, 20/08/18 
|

Tin liên quan


   Bảng quy định các xã miền núi và đồng bằng thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2015.
   Các xã miền núi và đồng bằng thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2014
   Các xã miền núi và đồng bằng thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2013
   QUY ĐỊNH XÃ MIỀN NÚI
   BẢNG QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT NĂM 2011
   QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011

Tự độngTELEXVNITắt