Tin mới:
      Tìm kiếm  
Giá đất trên địa bàn tỉnh
T.2, 20/08/18 
|

Văn bản liên quan


   Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại bản Quy định kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
   Ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
   Quy định Giá các loại đất năm 2015 và ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
   Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
   Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
   Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
   Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
   Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Tự độngTELEXVNITắt