Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000533869
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thủ tục hành chính
T.5, 18/01/18 
Thủ tục hành chính

 18. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình [09/10/2017]
 17. Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình hoặc dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch [09/10/2017]
 16. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản [09/10/2017]
 15. Đóng cửa mỏ khoáng sản [14/07/2017]
 14. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [14/07/2017]
 13. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [14/07/2017]
 12. Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản [14/07/2017]
 11. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản [14/07/2017]
 10. Trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản [14/07/2017]
 9. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản. [14/07/2017]
 8. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản [14/07/2017]
 7. Giấy phép khai thác khoáng sản [14/07/2017]
 6. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản [14/07/2017]
 5. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản [14/07/2017]
 4. Trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản [14/07/2017]
 3. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản [14/07/2017]
 2. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản [14/07/2017]
 1. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản [14/07/2017]

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Khí tượng Thủy văn
 Tài nguyên nước
 Đo đạc - Bản đồ
 Môi trường
 Biển - Hải đảo
 Thông tin tài nguyên và môi trường
 Cấp huyện

 Thủ tục mới

Tự độngTELEXVNITắt